Satser og beløbsgrænser (for årene 2017, 2018 og 2019)

Opdaterede satser og beløbsgrænser (oplyst af Skatteministeriet)
År 2017 År 2018 År 2019
Afskrivning m.v. for virksomhed
Småaktiv-grænse til straksfradrag og driftsmiddel-restsaldo til fradrag 13.200 kr. 13.500 kr. 13.800 kr.
Skat
​Personfradrag (fyldt 18 år) ​45.000 kr. 46.000 kr. 46.200 kr.
Skat
​Personfradrag (under 18 år) ​33.800 kr. 34.500 kr. 35.300 kr.
Skat
​Arbejdsmarkedsbidrag ​8 % ​8 % ​8 %
Skat
​Topskat ​15 % ​15 % ​15 %
Skat
​Bundgrænse for topskat 479.600 kr. 498.900 kr. 513.400 kr.
(- efter AM-bidrag er trukket fra)
Skat
​Skatteloft ​51,95 % ​52,02 % ​52,05 %
Skat
​Grænse for indregning af restskat i følgende års skat ​19.600 kr. 20.100 kr. 20.500 kr.
Skat
​Progressionsgrænse for aktieindkomst, lav beskatning 51.700 kr. 52.900 kr. 54.000 kr.
Skat
​Aktieindkomst under grænsen (se ovenfor) ​27 % ​27 % ​27 %
Skat
​Aktieindkomst over grænsen (se ovenfor) ​42 % ​42 % ​42 %
Skat
​Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse ​8.000 kr. ​8.000 kr. ​8.000 kr.
Skat
​Maksimumgrænse for fradrag for ratepension ​53.500 kr. 54.700 kr. 55.900 kr.
Personalegoder
​Bagatelgrænse for visse personalegoder ​5.900 kr. 6.100 kr. 6.200 kr.
Personalegoder
​Værdi af fri bil
(25% af de første kr. 300.000 (dog af min. kr. 160.000), og 20% af restværdien for bilen) ​25/20 % + ​25/20 % + 25/20 % +
150% af 150% af 150% af
helårlig helårlig helårlig
ejerafgift ejerafgift ejerafgift
Personalegoder
​Værdi af fri telefon (max. pr. person uanset antallet af telefoner) ​2.700 kr. 2.800 kr. 2.800 kr.
Rejsegodtgørelse
​Såfremt arbejdsgiveren har afholdt lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning,
kan arbejdsgiveren også betale en skattefri 25%-godtgørelse af kostsatsen for den
samlede rejse med overnatning til lønmodtageren.
(Modtages ingen 25%-godtgørelse fra arbejdsgiveren kan lønmodtageren dog
 beregne sig til et tilsvarende fradrag). 25% 25% 25%
Kostudgifter på rejse
Skattefri kostgodtgørelsen for lønmodtagere pr. døgn ved rejse med overnatning i
Danmark eller i udlandet ​487 kr. ​498 kr. 509 kr.
(Dog en anden sats for turistchaufføre​r ved rejse)
Logiudgifter på rejse
Skattefri logigodtgørense pr. døgn med overnatning i Danmark eller i udlandet  ​209 kr. 214 kr. 219 kr.
Ejendom
​Bundfradrag (pr. sommerhus) ved udlejning af sommerhus
(D.v.s at årets bruttolejeindtægt reduceres med et bundfradrag for året, og herefter
nedsættes indtægten med 40% af det resterende beløb, og nettebeløbet beskattes). ​10.700 kr. ​11.000 kr. ​11.200 kr.
Befordring
Befordringsfradrag hjem-arbejde:
– de første 24 km ​intet fradrag ​intet fradrag ​intet fradrag
– 25 – 120 km 1,93 kr./km 1,94 kr./km 1,98 kr./km
– over 120 km 0,97 kr./km 0,97 kr./km 0,99 kr./km
– over 120 km i visse udkantskommuner ​ 1,93 kr./km 1,94 kr./km 1,98 kr./km
Befordring
​Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:
 – med bil/motorcykel 50 kr. 50 kr. 50 kr.
 – med kollektiv trafik 8 kr. 8 kr. 8 kr.
Befordring
​Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:
 – med bil/motorcykel ​110 kr. ​110 kr. ​110 kr.
 – med kollektiv trafik 15 kr. 15 kr. 15 kr.
Befordring
​Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse (skattefri):
– kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år ​3,53 kr./km 3,54 kr./km 3,56 kr./km
– Kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år 1,93 kr./km 1,94 kr./km 1,98 kr./km
Gaver
​Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til:
  – ægtefælle ubegrænset ubegrænset ubegrænset
  – nærtbeslægtede 62.900 kr. 64.300 kr. 65.700 kr.
(ved nærtbeslægtede forstås børn, forældre, stedbørn og børnebørn)
Gaver
​Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til samlevende (samboende i min. 2 år) 62.900 kr. 64.300kr. 65.700 kr.
Gaver
​Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 22.000 kr. 22.500 kr. 23.000 kr.