Årsregnskab

Hos DANBORG REVISION tilbyder vi vores ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab.

Skal vi mødes?

  Årsregnskab for virksomheder

  Vi udarbejder årsregnskab for virksomheder i alle størrelsesordener og dermed uanset om en virksomhed er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse for A-, B- eller C-virksomheder.

  Årsregnskabsloven omtaler ”årsregnskabet” som en ”årsrapport”, men det er i daglig tale 2 ord for det samme.

  Vi er registreret revisor af Erhvervsstyrelsen, så du kan trygt vælge os til at gennemgå dit årsregnskab.

  Informativt årsregnskab

  Et årsregnskab skal udarbejdes hvert år for en virksomhed, som et krav i årsregnskabsloven.

  Et årsregnskab er for enhver virksomhed en vigtig faktor i den fremtidige udvikling og skal ses som en årlig status på, hvordan det rent økonomisk står til i virksomheden, og hvor den bevæger sig hen.

  Årsregnskabets funktion er at vise, hvordan de likvide midler og øvrige aktiver er blevet anvendt i det forgangne år, ligesom regnskabet giver et overblik over alle indtægter og udgifter med hertil hørende driftsresultat, der viser, hvordan virksomheden udvikler sig.

  Når vi assisterer med udarbejdelse af et årsregnskab, kan vi se såvel 5 år tilbage som et par år frem med det forventede driftsforløb for virksomheden, og derigennem belyse de regnskabsmæssige udfordringer. 

  I arbejdet med et regnskab har vi derfor også fokus på et mere informativt regnskab, hvor vi giver forslag til diverse forbedringer, ligesom vi guider dig i retning af, hvordan du bedst opnår den mest lønsomme udvikling i virksomheden.

  Vi arbejder efter gældende lovgivning

  Vi har stor erfaring og ekspertise inden for udarbejdelse af årsregnskab, hvorfor vi altid yder et professionelt, fyldestgørende og højt kvalificeret stykke arbejde, og vi udarbejder naturligvis et regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabslovgivningen. 

  Vores løbende faglige ajourføring på området sikrer, at vi altid har kendskab til den seneste udvikling i anvendt regnskabspraksis og regnskabsformalia. 
  Derfor ser vi det naturligt at udarbejde årsrapport og lignende dokumenter, som overholder gældende lovgivning og god praksis på regnskabsområdet.

  Det kan vi gøre for dig

  Se videoen med Preben Danborg