Satser og beløbsgrænser

Se vores priser.

Satser og beløbsgrænser for årene 2017, 2018 og 2019

Afskrivning m.v. for virksomhed År 2017År 2018År 2019
Småaktiv-grænse til straksfradrag og driftsmiddel-restsaldo til fradrag 13.200 kr. 13.500 kr. 13.800 kr.
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Personfradrag (fyldt 18 år) ​45.000 kr. 46.000 kr. 46.200 kr.
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Personfradrag (under 18 år) ​33.800 kr. 34.500 kr. 35.300 kr.
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Arbejdsmarkedsbidrag ​8 % ​8 % ​8 %
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Topskat​15 % ​15 % ​15 %
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Bundgrænse for topskat (- efter AM-bidrag er trukket fra) 479.600 kr. 498.900 kr. 513.400 kr.
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Skatteloft​51,95 % ​52,02 % ​52,05 %
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Grænse for indregning af restskat i følgende års skat ​19.600 kr. 20.100 kr. 20.500 kr.
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Progressionsgrænse for aktieindkomst, lav beskatning 51.700 kr. 54.000 kr. 20.500 kr.
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Aktieindkomst under grænsen (se ovenfor) ​27 % ​27 % ​27 %
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Aktieindkomst over grænsen (se ovenfor) ​42 % ​42 % ​42 %
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse ​8.000 kr. ​8.000 kr. ​8.000 kr.
SkatÅr 2017År 2018År 2019
​Maksimumgrænse for fradrag for ratepension ​53.500 kr. 54.700 kr. 55.900 kr.
PersonalegoderÅr 2017År 2018År 2019
​Bagatelgrænse for visse personalegoder ​5.900 kr. 6.100 kr. 6.200 kr.
PersonalegoderÅr 2017År 2018År 2019
Værdi af fri bil (25% af de første kr. 300.000 (dog af min. kr. 160.000), og 20% af restværdien for bilen)​25/20 % + 150% af helårlig ejerafgift​25/20 % + 150% af helårlig ejerafgift​25/20 % + 150% af helårlig ejerafgift
PersonalegoderÅr 2017År 2018År 2019
​Værdi af fri telefon (max. pr. person uanset antallet af telefoner) ​2.700 kr. 2.800 kr. 2.800 kr.
Rejsegodtgørelse År 2017År 2018År 2019
​Såfremt arbejdsgiveren har afholdt lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning, kan arbejdsgiveren også betale en skattefri 25%-godtgørelse af kostsatsen for den samlede rejse med overnatning til lønmodtageren. (Modtages ingen 25%-godtgørelse fra arbejdsgiveren kan lønmodtageren dog beregne sig til et tilsvarende fradrag).25% 25% 25%
Kostudgifter på rejse År 2017År 2018År 2019
Skattefri kostgodtgørelsen for lønmodtagere pr. døgn ved rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet (Dog en anden sats for turistchaufføre​r ved rejse)​487 kr. ​498 kr. 509 kr.
Logiudgifter på rejseÅr 2017År 2018År 2019
Skattefri logigodtgørense pr. døgn med overnatning i Danmark eller i udlandet ​209 kr. 214 kr. 219 kr.
Ejendom År 2017År 2018År 2019
Bundfradrag (pr. sommerhus) ved udlejning af sommerhus (D.v.s at årets bruttolejeindtægt reduceres med et bundfradrag for året, og herefter nedsættes indtægten med 40% af det resterende beløb, og nettebeløbet beskattes).​10.700 kr. ​11.000 kr. ​11.200 kr.
Befordring (befordringsfradrag hjem-arbejde) År 2017År 2018År 2019
– de første 24 km Intet fradragIntet fradragIntet fradrag
– 25 – 120 km 1,93 kr./km 1,94 kr./km 1,98 kr./km
– over 120 km 0,97 kr./km 0,97 kr./km 0,99 kr./km
– over 120 km i visse udkantskommuner ​ 1,93 kr./km 1,94 kr./km 1,98 kr./km
Befordring (​brug af Øresundsforbindelsen pr. passage)År 2017År 2018År 2019
Med bil/motorcykel 50 kr. 50 kr. 50 kr.
Med kollektiv trafik8 kr.8 kr.8 kr.
Befordring ​(brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage)År 2017År 2018År 2019
Med bil/motorcykel ​110 kr. ​110 kr. ​110 kr.
Med kollektiv trafik15 kr. 15 kr. 15 kr.
Befordring (erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse) (skattefri)År 2017År 2018År 2019
Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år​3,53 kr./km3,54 kr./km 3,56 kr./km
Kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år1,93 kr./km 1,94 kr./km 1,98 kr./km
Gaver (maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til)År 2017År 2018År 2019
Ægtefælleubegrænsetubegrænsetubegrænset
Nærtbeslægtede (ved nærtbeslægtede forstås børn, forældre, stedbørn og børnebørn) 62.900 kr.64.300 kr.65.700 kr.
GaverÅr 2017År 2018År 2019
​Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til samlevende (samboende i min. 2 år) 62.900 kr. 64.300kr.65.700 kr.
GaverÅr 2017År 2018År 2019
​Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 22.000 kr. 22.500 kr. 23.000 kr.

Det kan vi gøre for dig

Se videoen med Preben Danborg