Satser og beløbsgrænser

Se nedenstående aktuelle satser og beløbsgrænser, der er oplyst af skattemyndighederne. Lad os hjælpe med din revision!

Satser og beløbsgrænser for årene 2019, 2020 og 2021

Afskrivning m.v. for virksomhed År 2019År 2020År 2021
Småaktiv-grænse til straksfradrag og driftsmiddel-restsaldo til fradrag 13.800 kr. 14.100 kr. 14.400 kr.
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Personfradrag (fyldt 18 år) 46.200 kr. ​46.500 kr. 46.700 kr.
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Personfradrag (under 18 år) 35.300 kr. ​36.100 kr. 36.900 kr.
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Arbejdsmarkedsbidrag ​8 % ​8 % ​8 %
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Topskat​15 % ​15 % ​15 %
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Bundgrænse for topskat (- efter AM-bidrag er trukket fra) 513.400 kr. 531.000 kr. 544.800 kr.
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Skatteloft​52,05 %​52,06 %​52,06 %
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Grænse for indregning af restskat i følgende års skat 20.500 kr. 21.000 kr. 21.500 kr.
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Progressionsgrænse for aktieindkomst, lav beskatning 54.000 kr. 55.300 kr. 56.500 kr.
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Aktieindkomst under grænsen (se ovenfor) ​27 % ​27 % ​27 %
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Aktieindkomst over grænsen (se ovenfor) ​42 % ​42 % ​42 %
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse ​8.000 kr. ​8.000 kr. ​8.000 kr.
SkatÅr 2019År 2020År 2021
​Maksimumgrænse for fradrag for ratepension 55.900 kr. ​57.200 kr. 58.500 kr.
PersonalegoderÅr 2019År 2020År 2021
​Bagatelgrænse for visse personalegoder 6.200 kr. 6.300 kr. 6.500 kr.
PersonalegoderÅr 2019År 2020År 2021
​Beløbsgrænse for skattefritagelse ved julegaver fra arbejdsgiver op til900 kr. 900 kr. 900 kr.
PersonalegoderÅr 2019År 2020År 2021
Værdi af fri bil (25% af de første kr. 300.000 (dog af min. kr. 160.000), og 20% af restværdien for bilen)​25/20 % + 150% af helårlig ejerafgift​25/20 % + 150% af helårlig ejerafgift​24.5/20.5 % + 150% af helårlig ejerafgift
PersonalegoderÅr 2019År 2020År 2021
​Værdi af fri telefon (max. pr. person uanset antallet af telefoner) ​2.800 kr. 2.900 kr. 3.000 kr.
Rejsegodtgørelse År 2019År 2020År 2021
​Såfremt arbejdsgiveren har afholdt lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning, kan arbejdsgiveren også betale en skattefri 25%-godtgørelse af kostsatsen for den samlede rejse med overnatning til lønmodtageren. (Modtages ingen 25%-godtgørelse fra arbejdsgiveren kan lønmodtageren dog beregne sig til et tilsvarende fradrag).25% 25% 25%
Kostudgifter på rejse År 2019År 2020År 2021
Skattefri kostgodtgørelsen for lønmodtagere pr. døgn ved rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet (Dog en anden sats for turistchaufføre​r ved rejse)509 kr. 521 kr. 532 kr.
Logiudgifter på rejseÅr 2019År 2020År 2021
Skattefri logigodtgørense pr. døgn med overnatning i Danmark eller i udlandet 219 kr. ​223 kr. 228 kr.
Ejendom År 2019År 2020År 2021
Bundfradrag (pr. sommerhus) ved udlejning af sommerhus (D.v.s at årets bruttolejeindtægt reduceres med et bundfradrag for året, og herefter nedsættes indtægten med 40% af det resterende beløb, og nettebeløbet beskattes).​11.200 kr. ​11.500 kr. ​11.700 kr.
Befordring (befordringsfradrag hjem-arbejde) År 2019År 2020År 2021
– de første 24 km Intet fradragIntet fradragIntet fradrag
– 25 – 120 km 1,98 kr./km 1,96 kr./km 1,90 kr./km
– over 120 km 0,99 kr./km 0,98 kr./km 0,95 kr./km
– over 120 km i visse udkantskommuner ​ 1,98 kr./km 1,96 kr./km 1,90 kr./km
Befordring (​brug af Øresundsforbindelsen pr. passage)År 2019År 2020År 2021
Med bil/motorcykel 50 kr. 50 kr. 50 kr.
Med kollektiv trafik8 kr.8 kr.8 kr.
Befordring ​(brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage)År 2019År 2020År 2021
Med bil/motorcykel ​110 kr. ​110 kr. ​110 kr.
Med kollektiv trafik15 kr. 15 kr. 15 kr.
Befordring (erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse) (skattefri)År 2019År 2020År 2021
Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år3,56 kr./km​3,52 kr./km3,52 kr./km
Kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år1,98 kr./km1,96 kr./km 1,96 kr./km
Gaver (maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til)År 2019År 2020År 2021
Ægtefælleubegrænsetubegrænsetubegrænset
Nærtbeslægtede (ved nærtbeslægtede forstås børn, forældre, stedbørn og børnebørn) 65.700 kr.67.100 kr.68.700 kr.
GaverÅr 2019År 2020År 2021
​Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til samlevende (samboende i min. 2 år) 65.700 kr.67.100 kr. 68.700kr.
GaverÅr 2019År 2020År 2021
​Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 23.000 kr. 23.500 kr. 24.000 kr.

Det kan vi gøre for dig

Billede af Danborg Revisions logo. Registreret revisionsanpartsselskab
Person gennemgår papirer

Se videoen med Preben Danborg