Søger du hjælp til skat og moms?

Skatte- og momsområdet stiller store krav til en løbende ajourføring af en revisors viden, idet der løbende stilles en del lovforslag til ændring af den aktuelle skatte- og momslovgivning.

I DANBORG REVISION sørger vi for den løbende ajourføring via en række faglige tidsskrifter og deltagelse i faglige kurser, der afholdes af forskellige skatteeksperter. Herigennem gør vi os i stand til at yde en aktuel og relevant rådgivning til vores kunder.

Vores skattemæssige rådgivning og assistance omfatter både selskabs- og personbeskatning, ligesom vi også rådgiver indenfor moms og energiafgifter.​
Som følge heraf, tager vores rådgivning udgangspunkt i den mest optimale situation såvel for en virksomhed som for den tilhørende ejerkreds.

Kontakt os for hjælp til skat og moms

Kontakt os for rådgivning inden for skat og moms ved enten at ringe til os eller ved at skrive til os i vores ”Kontakt os”-formular.